Esbjerg og Varde kommuner står til at tabe energistrid med Ørsted

Esbjergværket er ved at være nedslidt, og Ørsted har meddelt, at nøglen drejes om den 31. december 2022. Arkivfoto: Lars Lau Thygesen.

Esbjerg og Varde kommuner står til at tabe energistrid med Ørsted

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Energistyrelsen påtænker at beslutte til fordel for det statslige energiselskab Ørsted i striden mellem energigiganten og det fælleskommunale Din Forsyning. Det vil betyde, at Ørsted lukker for Esbjergværkets blok 3 med udgangen af 2022.

Esbjerg Kommune: Det statslige energiselskab Ørsted har tilsyneladende Energistyrelsens opbakning til at lukke for varmt vand i hanerne og radiatorerne hos 25.000 varmekunder i Esbjerg og Varde kommuner med udgangen af 2022.

Det viser en påtænkt afgørelse, som Energistyrelsen har sendt til Din Forsyning, og som JydskeVestkysten er i besiddelse af.

Afgørelsen, som lige nu ligger til udtalelse hos Din Forsyning frem til august, er kulminationen på et langvarigt slagsmål mellem det fælleskommunale Din Forsyning og energigiganten.

Tvisten handler kort fortalt om, at det tidligere Dong Energy, nu Ørsted, i 2017 meddelte sine aktionærer, at man vil stoppe al brug af kul med udgangen af 2022. En afløser for det nedslidte Esbjergværket, der leverer både el og varme, skulle findes, men Din Forsyning ønsker ikke et kombineret el- og varmeværk til biomasse, sådan som Ørsted anbefalede.

For det første, fordi det ifølge de to borgmestre fra Varde og Esbjerg vil betyde en ekstra udgift for varmekunderne i Esbjerg, Varde og i Nordby på 1,25 milliarder kroner i et sådant værks levetid på 25-30 år, for det andet, fordi hverken borgmestrene eller Din Forsyning mener, at et biomassefyret el- og varmeværk er fremtidssikret eller optimalt rent miljømæssigt.

Sådan er forhistorien
  • Esbjergværket, der kan fyres med kul eller olie, producerer både el og varme. Værket er oprindelig sat i drift i 1992 og leverer elektricitet til elnettet og fjernvarme til Esbjerg, Varde og Nordby på Fanø.
  • I 2017 siden meddelte Dong Energy, nu Ørsted, at man ville stoppe al brug af kul med udgangen af 2022.
  • Den 28. november 2018 søger Ørsted officielt om at få tilladelse til at tage Esbjergværkets blok 3, der i dag kører på kul, ud af drift med udgangen af 2022.
  • Imidlertid er tiden løbet fra at bygge et nyt kombineret el- og varmeværk som afløser, mener Varde og Esbjergs borgmestre og Din Forsyning. De ønskede den såkaldte kraftvarmebinding ophævet, og gik derfor til Christiansborg.
  • Bindingen, der fordrer, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større byer, ville tvinge Din Forsyning og dermed borgerne til at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse, og ifølge Din Forsyning ville det give en ekstra udgift på 1,25 milliarder kroner eller en ekstraregning til varmekunderne på 50.000 kroner over værkets levetid på 25-30 år.
  • De to kommuners borgmestre udførte et ihærdigt lobbyarbejde for at få bindingen ophævet, og imens gjorde Ørsted et ligeså ihærdigt arbejde på Christiansborg for at forhindre det.
  • I december meldte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ud, at man er indstillet på at give Esbjerg dispensation fra kraftvarmebindingen - et nederlag for Ørsted og en sejr for Din Forsyning.
  • Med den påtænkte afgørelse, som Energistyrelsen har fremsendt, står Esbjerg og Varde kommuners fælles forsyningsselskab, Din Forsyning, med håret i postkassen. Det samme gør ifølge Din Forsyning varmekunderne i Esbjerg, Varde og Nordby.

Brug for mere tid

Ved juletid sidste år fik Din Forsyning Folketingets så at sige tilladelse til at bestemme selv, idet den såkaldte kraftvarmebinding blev ophævet. Dermed er man nemlig ikke længere tvunget til at investere i et værk, der kan producere både el og varme til kunderne, men kan kombinere flere løsninger.

Imidlertid kan folketingspolitikernes tilladelse ikke bruges til noget som helst, hvis Din Forsyning ikke får trumfet en udsættelse af Ørsteds lukning af Esbjergværket igennem, for ifølge Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kan man kan ikke nå at have en ny varmeløsning på plads allerede ved slutningen af 2022.

Energinet har vurderet, at elforsyningssikkerheden ikke er i fare, men ifølge Frost Rasmussen har Din Forsyning i forhold til varmeforsyningen brug for fem kvartaler ekstra - frem til og med 1. kvartal 2024. Men den forlængelse er Energistyrelsen altså ikke sindet at give.

For dyrt

Energistyrelsen mener for det første, at Din Forsyning sagtens kan have en ny varmeløsning på plads inden udgangen af 2022. For det andet, skriver Energistyrelsen, er det rent økonomisk ikke i varmeforbrugernes interesse, at driften af Esbjergværket forlænges ud over 2022, for Ørsted har oplyst, at varmen i så fald ville blive 100-150 millioner kroner dyrere. Skal Esbjergværket holdes i reserve, anslås det at koste 200 millioner kroner ekstra.

"Både den fysiske og den økonomiske varmeforsyningssikkerhed i Esbjerg-Varde-Nordby vurderes at være rimelig robust, selv uden ESV3 (Esbjergværket, red.)", skriver Energistyrelsen. Og videre:

"(....) Det er derfor Energistyrelsens samlede foreløbige vurdering, at ESV3 kan tages permanent ud af drift den 31. december 2022, uden at hensynet til varmeforsyningssikkerheden tilsidesættes. Derfor vurderes der heller ikke at være hjemmel til at pålægge Ørsted at stille en ekstra forsikring til rådighed ved at tvinge ESV3 til at være til rådighed ud over 31. december 2022. Der er herved navnlig lagt vægt på, at elforsyningssikkerheden ikke er truet, samt at Din Forsyning under rimelige forudsætninger bør være i stand til at etablere tilstrækkelig kapacitet inden 2023 til, at varmeforsyningssikkerheden heller ikke er truet."

Esbjerg og Varde kommuner står til at tabe energistrid med Ørsted

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce