Esbjerg Kommune advares mod katastrofalt vådområdeprojekt

Under normale omstændigheder er der et blankt vandspejl på Mølledammen i Ribe, men det er en tilbagevendende begivenhed, at Mølledammen gror til, når vandplanterne vokser i årets varme måneder. Flere har haft et ønske om at beskære og fjerne grøden. det har kommunen sagt nej til, men nu med et oplæg til et større vådområdeprojekt, der vil føre vandet uden om det centrale Ribe. Arkivfoto: René Aunsbjerg Fogh

Esbjerg Kommune advares mod katastrofalt vådområdeprojekt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Formand for Gammelt Præg i Ribe advarer Esbjerg Kommune mod af gennemføre et foreslået vådområdeprojekt i Ribe Østerå før kommunens forvaltning nøje har gennemtænkt konsekvenserne. Projektet kan medføre uoprettelige sætningsskader på Ribes

Ribe: - Det vil være intet mindre end en katastrofe, hvis politikerne vælger at gå videre med dette projekt.

Sådan kontant er formand for Foreningen Gammelt Præg, Allan Sørensen, der i Gammelt Præg har som formål at restaurere og vedligeholde bevaringsværdige, gamle ejendomme i Ribe.

Årsagen til Allan Sørensen skarpe kommentar er, at når der fredag er møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg, kan udfaldet i et af punkterne bliver afgørende for det gamle Ribes fremtid.

Sagen drejer sig i korte træk om vedligeholdelse af Mølledammen, som skæmmes af vand- og sumpplanter i sommerhalvåret. Esbjerg Kommune har derfor sat gang i en proces omkring et vådområdeprojekt i Ribe Østerå, hvor man ved en hævning af vandstanden også kan hæve vandstanden i Mølledammen og derved undgå de skæmmende planter.

I denne proces har kommunens forvaltning samtidig fokus på, at der i 2020 fra statens side kommer udkast til nye vandområdeplaner, og her må det forventes, at staten har anført de tre stemmeværker i Ribe midtby som spærringer, der skal fjernes i perioden af hensyn til blandt andet snæblen.

Gammelt Præg
Foreningen Gammelt Præg har til formål at restaurere og vedligeholde foreningens nuværende og senere erhvervede bevaringsværdige, gamle ejendomme, samt at yde støtte til bevaring af Ribes gamle huse og dertil knyttede miljø.Gammelt Præg stammer helt tilbage fra 1899, hvor der blev dannet en turist- og bevaringsforening, og i 1963 vedtog Ribe Kommune bevaringsbestemmelser for hele den gamle bykerne. Ribe er således i dag særdeles velbevaret med mere end 100 fredede huse.

Erstatninger

Fjernes de tre værker vurderer Teknik & Miljø-forvaltningen, at det kan have uoverstigelige konsekvenser for både kulturmiljøet og hele Ribes fundament, som bygger på kultursvampen, og som følge heraf har Teknik & Miljø holdt møde med Slots- og Kulturstyrelsen samt Miljøstyrelsen om et oplæg til statsligt finansieret projekt, hvor man leder en større del af vandet igennem Stampemølleåen som alternativ til fjernelse af de tre stemmeværker.

Men forslaget møder allerede inden mødet i Teknik & Byggeudvalget massiv modstand.

- Vi kan risikere massive sætningsskader i byen, hvis man vil lede vandet uden om Ribe. Vi kan allerede nu se uforklarlige sætningsskader på byens gamle ejendomme, som vi mener kan skyldes, at vandet i vandløbene allerede er faldet, og at der som følge heraf er ved at ske en udtørring af fundamentet under vores bygninger. Jeg håber, politikerne er klar over konsekvenserne, hvis de siger ja til dette fatale projekt for Ribe, siger Allan Sørensen, der mener det er en helt gal proces, forvaltningen har indledt.

Allan Sørensen forklarer desuden, at hvis projektet godkendes, så går man hos Gammelt Præg i gang med en overvågning med det formål at lave gruppesøgsmål, hvis der som følge af projektet skulle ske skade på husene.

- Det vil kunne medføre store erstatningssager, hvis man beslutter at føre vandet uden om det centrale Ribe og igennem Stampemølleåen, og mere generelt synes jeg, at der nu er flere vandløb omkring Ribe, som man er ved at ødelægge på grund af manglende vedligehold, siger Allan Sørensen, der håber politikerne vil træde i karakter og sige fra overfor forslaget om at lede vandet uden om Ribe.

Flere spørgsmål

Flere kræfter i Ribe har stort fokus på sagen, og mange vil nok undre sig over, hvorfor kommunens forvaltning kaster sig ud i et så stort vådområdeprojekt, der i værste fald kan ødelægge undergrunden i det centrale Ribe frem for blot at beskære vandplanterne i Mølledammen, som var det oprindelige ønske fra både ripensere og politikere.

- Vi har bedt om muligheden for at få et blankt vandspejl i Mølledammen, og nu er forvaltningen så kommet med dette projekt, siger et undrende medlem af Teknik & Byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen(V), der endnu ikke ønsker at udtale sig konkret om sagen.

- Vi sidder i Venstre ihvertfald med en række spørgsmål til sagen, og vi ser frem at få debatteret dette punkt på fredagens møde, siger Anders Rohr Jørgensen, ligesom også formand for kommunens Kultur & Fritidsudvalg har bekymringer om projektet.

- Jeg finder det noget besynderligt, at forvaltningen arbejder videre med en plan, der i yderste konsekvens får kæmpe betydning for det kulturhistoriske miljø i Ribe.I kraft af mit formandsskab for kultur- og fritidsudvalget, finder jeg det naturligvis bekymrende, at sådanne initiativer potentielt kan skade Ribe, og det kan få enorme konsekvenser for blandt andet borgere, turisme og erhvervsliv. Det mener jeg vi skal gøre alt hvad vi kan for at forhindre, siger May-Britt Andrea Andersen.

Esbjerg Kommune advares mod katastrofalt vådområdeprojekt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce