Datacenter lukker vej trods massive protester

Politikerne i Teknik & Byggeudvalget har besluttet af lukke Nordskrænten mellem Andrup og Kvaglund, så der kan blive plads til det planlagte datacenter. Ifølge trafiktællinger fra 2017 kører der cirka 1.500 køretøjer per døgn på Nordskrænten mellem Andrup og Kvaglund. Arkivfoto: Chresten Bergh

Datacenter lukker vej trods massive protester

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der kører rundt regnet 1.500 biler i døgnet på Nordskrænten mellem Andrup og Kvaglund. Disse må i fremtiden finde alternative ruter, når vejen lukkes for at give plads til det planlagte datacenter. Vejlukningen sker som en konsekvens af en beslutning i Teknik & Byggeudvalget.

Esbjerg: Når den større udenlandske virksomhed bag planerne om et datacenter mellem motorvejen og Andrup ventes at sætte spaden i jorden i løbet af 2019, lukker samtidig den trafikerede vej, Nordskrænten, mellem Andrup og Kvaglund-Kjersingområdet.

Det er konklusionen, efter Teknik & Byggeudvalget forleden havde sagen på bordet. Beslutningen blev truffet af et enigt udvalg trods massive protester fra borgere fra primært Andrup og Kvaglund.

I alt har udvalget i høringsperioden modtaget 50 indsigelser vedrørende forskellige forhold, som er blevet dissekeret af Esbjerg Kommune. Blandt andet påpeger kommunen efter at have modtaget høringssvar fra brandberedskab og ambulancebetjeningen, at lukningen af Nordskrænten ikke giver problemer med responstider og udrykningskørsel.

Ligeledes anfører kommunen, at den har lavet en række tiltag, som skal forhindre, at der opstår trafiksikkerhedsmæssige problemer og kapacitetsproblemer som følge af vejnedlæggelsen, blandt andet etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Andrupvej med forbindelse til Nordskrænten samt etablering af signalanlæg ved Storegade og Hedelundvej.

Sagen kort
Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af en udenlandsk virksomhed, som mellem Esbjerg og Andrup vil opføre " Projekt Ember" - et datacenter med datahaller samt supportfaciliteter og indrettet med interne veje og parkering med videre og forskellige teknikbygninger og teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække, og der bruges i underkanten af to millioner kvadratmeter jord.

Det aktuelle Projekt Ember omfatter cirka 250.000 kvadratmeter bebygget areal fordelt på 200.000 kvadratmeter datahaller og 50.000 kvadratmeter administrations-, logistik-og servicebygninger, samt herudover en eller to højspændingsstationer, hver med et areal på cirka 30.000 kvadratmeter og nødstrømsanlæg med et samlet areal på cirka 6.500 kvadratmeter.

En ny situation

Indsigelserne går også på, at der kommer mere trafik gennem Andrup og Skads til fare for især krydsende skolebørn, men på rådhuset vurderer man, at både Skads og Andrup faktisk vil få mindre trafik efter en nedlæggelse af Nordskrænten.

Blandt indsigelserne er også borgere, som er direkte berørt, fordi virksomheden bag datacentret har ønsket at overtage deres ejendom. Nogle af disse har været berørt, fordi der blev lagt op til, at Nordre Tovrupvej - med både offentlig og privat fællesvej - skulle nedlægges. Det hedder dog i indsigelserne fra de tre ejendomme, at de bortfalder, såfremt de indgår "en tilfredsstillende aftale om køb af deres faste ejendom."

Imidlertid kunne JydskeVestkysten forleden fortælle, at datacentret blandt andre har meddelt disse borgere, som bor i den sydligste del af området - blandt andet langs Storegade - at man alligevel ikke har behov for opkøb af så stort et areal, og derfor er situationen nu en helt anden for disse, som nu har udsigt til at blive nabo til det store datacenter.

Ifølge sagsfremstilling for politikerne har virksomheden bag datacentret i øvrigt tilkendegivet at afholde samtlige udgifter til vejnedlæggelserne.

Datacenter lukker vej trods massive protester

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce