Byråd klar til at lade skæve boliger skyde op i Novrup

Her på dette område skal de 12 skæve boliger efter planen ligge. Kort: Esbjerg Kommune.

Byråd klar til at lade skæve boliger skyde op i Novrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Esbjerg Kommune har modtaget tre høringssvar i forbindelse med planerne for 12 skæve boliger i Novrup. Sagen er nu indstillet til godkendelse i byrådet.

Esbjerg: Byrådet i Esbjerg skal inden længe behandle en sag, der har nogle år på bagen, men går det, som det er gået i Plan & Miljøudvalget, vil der snart skyde 12 såkaldt skæve boliger op i det åbne land for særligt udsatte borgere, der ikke passer ind andre steder.

To udvalg - Social & Arbejdsmarked og Plan & Miljøudvalget - har været inde over byggeriet på Novrupvej øst for motorvejs-gennemskæringen. Planerne om at bygge boligerne er en følge af det budgetforlig, der blev indgået i Esbjerg Byråd i efteråret 2015, og de kræver både en ny lokalplan og en ændring af kommuneplanen, som altså ventes vedtaget i byrådet om kort tid.

Forhistorien
  • Ved budgetforliget for den fire-årige periode 2016-2019 blev det besluttet, at der for Center for Socialt Udsatte skulle opføres seks skæve boliger - en boligform til udsatte borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø.
  • Efterfølgende fandt Social & Tilbud i dialog med planafdelingen det kommunale område ved Novrupvej, hvor der ifølge forvaltningen skulle kunne bygges uden at genere nogen. Området gav samtidig mulighed for at fordoble antallet af boliger til 12 skæve boliger.

Området

Området, der tænkes bebygget, er på cirka 3,4 hektar - eller 34.000 kvadratmeter - og det ejes af Esbjerg Kommune. Mod nord grænser området op til Novrupvej, mens der mod vest ligger skovbeplantning langs motorvejen. Til syd og øst er der åbent land. I den nugældende kommuneplan er området udlagt til et grønt, rekreativt område, og derfor skal kommuneplanændringen sikre, at det kan bruges til boligformål.

Det er meningen, at der skal bygges små boliger på cirka 40 kvadratmeter med selvstændige haver eller udendørs opholdsarealer i form af terrasser til hver bolig. Derudover skal der opføres et op mod 250 kvadratmeter stort fælleshus, som primært tænkes brugt til medarbejdere fra Esbjerg Kommune. Alle husene skal være i ét plan med fladt tag. Der forestår også et større arbejde med at etablere veje og fortove i området.

Boligerne skal ligge langs en boligvej, og det er planen, at de skal bygges som fritliggende enheder i en vifteform. Hver enkelt bolig danner så at sige ryg mod den næste bolig i rækken, så privatlivet skulle være sikret, og der er udsigt til naturen.

Da det nye boligområde ligger så tæt på motorvejen og den kommende vindmølletransport-korridor, skal der formentlig også etableres støjafskærmning til den nye bebyggelse, hvis kvadratmeterantal alt i alt ikke må overstige 1.000 kvadratmeter.

Tre indsigelser

Der er kommet tre høringssvar i den periode, kommuneplanændringen og den nye lokalplan har været i offentlig høring. En af indsigelserne går eksempelvis på bekymringen for, om de eksisterende, sociale udfordringer i Esbjerg Ø stiger, og indsigeren peger på, at man bør etablere de skæve boliger i Hjerting istedet - et forslag, der dog ikke har vundet gehør. Forvaltningen slår fast over for politikerne, at placeringen af de skæve boliger til særligt udsatte er et resultat af en længere proces.

"Der er tale om en særlig situation, der nødvendiggør placeringen. Et ønske om nærhed til byen, og samtidig placering i et tyndt befolket område snævrer mulighederne ind. Det pågældende areal vurderes at være det, der bedst opfylder alle krav og ønsker.", skriver forvaltningen blandt andet.

En anden indsigelse kommer fra et par, der ejer en grund i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet, og parret gør gældende, at de ønsker tilladelse til at opføre fire boliger på grunden - noget, der tidligere er givet afslag på, men som man nu ønsker samme mulighed for, "som kommunen nu giver sig selv". Her er forklaringen imidlertid, at de fremlagte planforslag ikke omhandler borgernes ejendom.

- Det har været en lang proces, for det har været svært at finde et sted, der er egnet, men vi mener, at det her er det rigtige sted for den gruppe af borgere, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S).

Byråd klar til at lade skæve boliger skyde op i Novrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce