VUC Syd-formand knokler for at finde direktør-afløser