Ældre får alarmkald til sygeplejeklinik

Skovbo Centeret bliver det første plejehjem, hvor en sygeplejeklinik bliver reception for en række borgere i senior- og ældreboliger. Foto: Jesper Orry

Ældre får alarmkald til sygeplejeklinik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fremtiden for ældre i Esbjerg Kommune kan blive længere tid i eget hjem i stedet for en plads på plejehjem. I en forsøgsordning udstyres 80 ældreboliger med kaldeanlæg til nærmeste sygeplejeklinik på Skovbocenteret

Esbjerg Kommune: Hvis ikke der bliver gjort noget indenfor en overskuelig fremtid, vil ældrebyrden smadre økonomien i Esbjerg Kommune.

Tallene taler deres tydelige sprog i befolkningsprognoserne og aldersfordelingen af borgere i Esbjerg Kommune.

Der var ved indgangen til 2019 5.343 borgere over 80 år i kommunen, og ifølge prognosen vil det tal i år 2034 være steget til 8.621.

Hvis udviklingen fortsætter som forudset, bliver der et markant øget behov for ældre- og plejeboliger, erkender direktør i Sundhed og Omsorg, Arne Nikolajsen.

- Det er en alvorlig situation, og vi er nødt til at tænke i andre baner, end vi har været vant til. Vi har ikke økonomi til bare at bygge nye plejehjem i takt med, at efterspørgslen på plejeboliger stiger, siger Arner Nikolajsen.

I bestræbelserne på alternativer har Esbjerg blandt andet kigget mod Norge, hvor man i Oslo er langt fremme med en ny model, som man nu vil adoptere i Esbjerg under navnet "Ældrebolig Plusser".

Forsøg
Der er netop nu ved at blive installeret kaldefunktion i 80 ældre- og seniorboliger omkring Skovbo Centeret, så beboerne kan komme i kontakt med personalet på sygeplejeklinikken på plejehjemmet.

Det forventes, at forsøget bliver sat i gang efter til efteråret, og forsøget skal vare i to år.

Sygeplejeklinikker

I den norske hovedstad har man bygget hele boligkomplekser og nærmest bydele for ældre borgere, hvor der er tilkoblet en slags reception, hvor de ældre kan få hjælp, når behovet opstår.

- Det er lidt det samme, vi gør i det kommende byggeri på Krebsestien, hvor der bliver både private ældre- og seniorboliger og plejehjem med sygeplejeklinik. Men det er en dyr løsning, og i stedet har vi en ambition om at tilknytte vores sygeplejeklinikker som en slags receptioner for allerede eksisterende ældreboliger. I første omgang går vi i gang med en forsøgsordning, hvor sygeplejeklinikken på Skovbocenteret bliver reception for de nærmeste 80 senior- og ældreboliger, fortæller Arne Nikolajsen.

Via en kaldefunktion i hjemmet kan beboerne komme i kontakt med personale på sygeplejeklinikken.

- Vi samler de udkørende teams omkring sygeplejeklinikken, og jeg forudser, at mange opkald vil dreje sig om hjemmehjælperopgaver. Nu må vi se, hvad omfanget og behovet er, når forsøget går i gang, siger Arne Nikolajsen.

Sygeplejeklinikker
De første sygeplejeklinikker i Esbjerg Kommune så dagens lys i 2016.Den første blev indviet på Områdecenter Højvang, og i dag er der klinikker på ni matrikler fordelt over hele kommunen.

Klinikkerne er for personer, der er visiteret til kommunal sygepleje i Esbjerg Kommune.

Et af formålene med klinikkerne er, at kommunens ansatte skal bruge så lidt tid på vejene som muligt.

Personer, der ikke selv kan opsøge klinikkerne, har stadig mulighed for kommunal sygepleje i hjemmet.

Økonomisk gevinst

Det vil kræve flere ressourcer på de enkelte sygeplejeklinikker, når flere borgere skal serviceres, men det økonomiske regnestykke stemmer.

- Prisen for en borger i eget hjem tilknyttet en sygeplejeklinik som reception er regnet ud til at være cirka en tredjedel af, hvad en plejehjemsplads koster, siger Arne Nikolajsen.

Forsøget med de 80 senior- og ældreboliger omkring Skovbo skal ifølge direktøren løbe i to år.

- Vi opfordrer sådan set ældre fil at flytte sammen i seniorbofællesskaber, så vi kan hjælpe dem bedst muligt i trygge rammer i eget hjem, og de ældre kan støtte hinanden på forskellige måder, ikke mindst socialt. Vi er i en situation, hvor det begynder at haste. Vi skal tænke i andre boligformer, ny teknologi og intelligente hjem, hvor der skal bruges færrest mulige ressourcer på decideret pleje. Det er en nødvendighed, når der bliver flere ældre og ikke tilsvarende flere til at løfte arbejdsopgaverne, siger Arne Nikolajsen

Ældre får alarmkald til sygeplejeklinik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce