Leder og ansatte på tysk skole meldt til politiet og ministeriet