Ansøgning om genåbning af kombibibliotek i Ansager


Ansøgning om genåbning af kombibibliotek i Ansager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat Varde. 

Læserbrev: Åbent brev til Formand for Fritids- og Kulturudvalget Mads Sørensen.

Jeg fremsender hermed en ansøgning om, at Varde Kommune genåbner det kombinerede Folkebibliotek og Skolebibliotek på Ansager Skole.

Kort tid inden kommunesammenlægningen i 2007 havde tidligere Ølgod Kommune etableret et længe ønsket kombibibliotek i gadeniveau på Ansager Skole.

Tidligere havde kombibiblioteket i mange år ligget på 1. sal til ulempe for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Der gik dog ikke lang tid efter kommunesammenlægningen, før Varde Kommune nedlagde kombibiblioteket, så det derefter udelukkende skulle fungere som skolebibliotek.

Som erstatning herfor fik vi brugere i stedet for besøg af bogbussen 2x 1 time ugentlig, hvilket senere blev indskrænket til 1 time ugentlig.

I mellemtiden har udviklingen medført, at bibliotekerne kan anvendes og bliver anvendt i dele af kommunen uden at der er personale til stede.

Jeg går ud fra, at nedlæggelsen af Ansager Folkebibliotek skete af hensyn til besparelser af personaletimer, nu synes der at kunne være mulighed for genåbning.

Der vil naturligvis være udgifter til det tekniske i denne driftsform, men det er en engangsudgift, hvor personaletimer er en driftsudgift.

Min positive forventning til, at man vil sige ja til at genetablere kombibiblioteker hænger sammen med, at man andre steder i kommunen netop arbejder med kombibiblioteker - Agerbæk og Nørre Nebel.

Agerbæk er vel nogenlunde sammenlignelig med Ansager i indbyggertal m.m.

Som jeg har forstået det, så var det en underskriftindsamling for biblioteket i Agerbæk, der bevirkede, at politikerne sagde ja og ovenikøbet har ambitioner om væsentligt samarbejde mellem skolerne og biblioteket, suppleret med funktion som værested, som base for arrangementer fra Hovedbiblioteket.

Der er ikke lavet underskriftindsamling i Ansager, men hvis det ønskes kan det naturligvis lade sig gøre.

Jeg kan dog ikke forestille mig, at der i Ansager ikke vil være et stort ønske om at retablere vores kombibibliotek.

Et værested i kombibiblioteket vil i et omfang også kunne erstatte det værested/ dagcenter vi har mistet ved Plejecentret. Det kunne bl.a. bruges til support til borgere, der kan have brug for hjælp til brug af E-boks m.m.

Herudover kunne det også tænkes, at borgere i Skovlund kunne få god gavn af dette bibliotek.

Jeg håber meget på positiv tilbagemelding!

SVAR

Kære Kirsten

Tak for din henvendelse omkring en genåbning af et combi-bibliotek i Ansager.

Et forslag vi gerne kigger på, men som også kræver en analyse af økonomi, muligheder og behov. Samtidig er det vigtigt at vi afventer og inddrager erfaringerne fra bibliotekerne i Agerbæk og Nr.Nebel. Biblioteker, der som du nævner, er under udvikling til combi-biblioteker.

Jeg er glad for at vi idag har et biblioteksvæsen, der betjener alle vores by- og landområder med høj service via hovedbiblioteket, biblioteksfilialerne og bogbussens gode og fleksible løsninger. Løsninger til glæde for alle borgere i Varde kommune. Den digitale udvikling og moderne selvbetjeningsløsninger er også under hastig udvikling, og kan med fordel forsøges indtænkt i fremtidens biblioteksløsning.

Mads Sørensen

Formand Udvalget for Kultur og fritid, Byrådsmedlem(V) Varde Kommune

Ansøgning om genåbning af kombibibliotek i Ansager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce