Alle burde arbejde for sikring af rent drikkevand


Alle burde arbejde for sikring af rent drikkevand

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Niels Christiansen, Konservativt byrådsmedlem i Varde Byråd, Blåbjergvej 50, Houstrup, Nørre Nebel
Marie Fangel Cleemann
Debat Varde. 

Læserbrev: På byrådsmødet forleden blev følgende konservative beslutningsforslag fremsat: Varde byråd ønsker, at der igangsættes et udredningsarbejde omkring, hvorledes Varde Kommune kan intensivere arbejdet med at forebygge en forurening af grundvandsressourcerne, herunder belysning af hvorledes der i samarbejde med vandværkerne kan ske en forstærket imødegåelse af forurening med pesticider og næringsstoffer i nærområderne til kommunens drikkevandsboringer. Udredningsarbejdet ønskes afsluttet inden den 1. juni 2019.

Ærgerligt og mærkeligt, men byrådets øvrige partier ønskede ikke på nuværende tidspunkt at stemme for forslaget.

Det Konservative Folkeparti ser til gengæld et stort behov for, at byrådet kommer i arbejdstøjet. Hyppigt berettes der om drikkevandsboringer, hvor koncentrationen af sprøjterester og/eller næringsstoffer er blevet for højt. En skræmmende tendens, som vi kun har set starten på, og som vil accelerere i takt med, at vandværkerne skal udvide deres målinger på grund af fund af hidtil ukendte stoffer i grundvandet. Der tales om toppen af isbjerget

Vi må for alt i verden undgå, at vi havner i den situation, at vi ikke længere kan drikke det vand, som vi pumper op fra undergrunden.

Alle partier burde derfor kunne stå sammen om at sikre, at den helt unikke drikkevandsforsyning, som vi har, kan fortsætte uhindret og til glæde for kommende generationer. Vi behøver ikke flere advarselslamper for allerede nu at plante ny skov eller indføre restriktioner om brugen af kemi og gødning i nærheden af drikkevandsboringerne.

Der er ikke råd eller tid til at tage flere chancer med drikkevandets fremtid. Ikke flere ord. Der skal handling til.

Preben Friis-Hauge (V), formand for Varde Kommunes udvalg for Plan- & Teknik, Søndergade 18, Tistrup, svarer:

Niels Christiansen har fremført et synspunkt om, at Varde Kommune burde gøre mere for at beskytte sit drikkevand. Jeg synes, at der ligger en god indsatsplan, der beskytter vores drikkevand i tilstrækkelig grad i området ved diagonalvejen.

På byrådsmødet 4. december valgte 24 ud af byrådets 25 medlemmer, at stemme for Plan- & Teknikudvalgets flertalsindstilling (6-1) vedr et forslag til en indsatsplan til beskyttelse af drikkevand i et udpeget størrere geografisk område "rundt om store dele af diagonalvejen".

De 3 berørte vandværker i området, har også været med i processen om indsatsplanens udarbejdelse.

Formanden for foreningen af private vandværker i Danmark foreslog til JV, at man tillige kunne supplere en indsatsplan med at etablere en vandfond - finansieret af forbrugerne.

I bilaget til sagen har man kunnet læse om de konkrete handlinger og tiltag, som indsatsplaner lægger op til skal udføres for at beskytte drikkevandsressourcen.

Det er ligeledes oplyst, at landbrugsarealerne i alle 3 vandværkers indvindingsoplande, allerede nu i kommuneplanen er udpeget som mulige skovrejsningsområder.

Det er min opfattelse, at byrådsflertallet har læst bilaget, og er enige i, at de nævnte konkrete tiltag, er grundige og tilstrækkelige til at beskytte vores fælles drikkevand.

Byrådsflertallet ønsker således heller ikke for nærværende, at bruge yderligere af forvaltningens ressourcer på at udrede endnu mere papir.

Alle burde arbejde for sikring af rent drikkevand

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce