Borgmester Frandsen og udvalgsformand Bo Jessen - svar nu!


Borgmester Frandsen og udvalgsformand Bo Jessen - svar nu!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat Tønder. 

Læserbrev: Borgmester Frandsens mail af 10. oktober: "Såfremt I har mere konkrete spørgsmål i forlængelse af af jeres debatindlæg, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig i forlængelse af dette brev". Det har vi. De præciseres her - offentligt:

Hvorfor og hvordan er dette monstrøse afsnit om vindmøller kommet ind i kommuneplanen for 2017-2029, hvem er ophav hertil, med hvilken hjemmel og med hvilket formål set i lyset af kommunalbestyrelsens demokratisk trufne afgørelser, som lukkede projekterne i 2015 og 2017?

En præcis og åben afdækning heraf uomgængelig umiddelbart. Hvilke konsekvenser ser borgmesteren som uomgængelige og uopsættelige at foretage i denne sag?

Så vidt vi ved, indgik Tønder kommunalbestyrelse, eller anden tegningsberettiget personkreds i 2006 en samarbejdsaftale med Vattenfall, hvor Vattenfall skulle forestå detailplaner, projektering og gennemførelse af kommende vindmøllerejsninger i Tønder kommune. Er dette korrekt, og hvis ja, hvem traf beslutningen og om, hvordan den skulle effektueres?

Er det korrekt, at Tønder kommune i 2009 fortrød denne aftale og besluttede at opsige aftalen? Hvis ja, hvem traf denne beslutning med hvilket mandat/hvilken kompetence? Hvis denne beslutning blev truffet i 2009, hvornår, hvordan og af hvem er beslutningen om ophævelse af aftalen med Vattenfall så ført ud i livet?

Hvis opsigelsen er besluttet med fornødent mandat, men ikke realiseret, er det os magtpåliggende at erfare, hvorfor dette ikke er sket - og hvilke konsekvenser det nødvendigvis må få over for Vattenfall, samt over for Tønder kommunes politikere og embedsværk - og ikke mindst over for Tønder kommunes borgere?

Borgmester Frandsen og udvalgsformand Bo Jessen - svar nu!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce