Støjen fra Facebooks datacenter. Beregnet lidt for optimistisk?


Støjen fra Facebooks datacenter. Beregnet lidt for optimistisk?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat Esbjerg. 

Læserbrev: Det frygtes, at Facebooks planlagte datacenter i Andrup vil give støjgener i de omgivende boligområder. Derfor udsendte borgmesteren den 21. november et "borgmesterbrev" med angivelser af, hvad kommunen beregner det forventede støjniveau til forskellige steder i området. Konklusionen er, at Miljølovens krav lige netop er opfyldt. Men da der er tale om "skøn" over fremtidige forhold, er det afgørende, hvad beregningsgrundlaget har været.

I et boligområde må det gennemsnitlige støjniveau ikke overstige 45 dBA (akustisk måleenhed for den menneskelige hørelse, hvor 0 dBA er den nedre grænse for, hvad en menneske kan høre, red.) mellem klokken 07.00 og 18.00 på hverdage. Støj på 45 dBA svarer til støjen fra en emhætte på to meters afstand i et køkken.

Støj aftager/stiger med seks dB, hver gang afstanden fordobles eller halveres. Derfor er det muligt at beregne støjniveauet i en given afstand fra en støjkilde, når man kender støjstyrken ved støjkilden. De støjangivelser, borgmesteren anfører, er fremkommet på denne måde, men det er ikke oplyst, hvilke støjkilder man er gået ud fra, eller hvor på datacenteret, de er placeret. Yderligere undrer det, at støjen på Andrup Byvej er beregnet til det samme som i Nørregårdsparken, som ligger godt 400 meter nærmere støjkilden. Der burde være en forskel på 4-5 dB.

Datacentre har ry for at støje meget, men der findes ikke tal for det. Borgmesterens brev tyder på, at man er gået ud fra et støjniveau på 103-105 dBA ved de lange, smalle bygninger mellem Andrupvej og Nordskrænten. "Støjbilledet" vil dog være et kompliceret samspil af mange støjkilder, hvilket umuliggør præcise forudsigelser.

Man kan imidlertid lave en illustrativ overslagsberegning ved at antage, at der midt på taget af den lange smalle bygning, der ligger nærmest Nørregårdsparken, var en støjkilde på 100 dBA.

Ved Nørregårdsparken 84-86 giver dette 44,5 dBA, og støjgrænsen er også opfyldt i resten af Nørregårdsparken og på Mølhøjvej. Men støjen er altså ekstremt tæt på grænseværdien. Hvis imidlertid støjkilden var placeret ved bygningens gavlmod Mølhøjvej, ville støjen i Nørregårdsparken stadig være indenfordet tilladte, men ved den øverste ejendom på Mølhøjvej ville støjgrænsen blive overskredet (45,6 dBA). Eksemplet viser, at en overholdelse af de 45 dBA reelt forudsætter, at støjen ved kompleksets forreste bygning ligger under 100 dBA. Med en påstået stærkt støjende virksomhed er et udgangspunkt på 100 dBA bestemt ikke urealistisk, og det fremgår, at der ikke er margin til en eventuel undervurdering af støjforholdene. Dertil kommer, at støjen efter klokken 18.00 skal være væsentligt lavere. Er kommunen for optimistisk?

Støjen fra Facebooks datacenter. Beregnet lidt for optimistisk?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce