Hvad er Distriktskolernes holdning til flytning af Fjordskolen?


Hvad er Distriktskolernes holdning til flytning af Fjordskolen?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat Aabenraa. 

Læserbrev: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at distriktsskolerne i kommunen gør et stort stykke arbejde for at inkludere så mange børn som muligt i folkeskolen. Lykkedes det ikke, besluttes det at visitere eleven til et specialtilbud, hvormed distriktsskolen skal betale 150.000 kr. årligt pr. barn til en visitationspulje, så længe barnet er visiteret til et specialtilbud. Dette gælder også for elever, der bor i distriktet, men aldrig har gået på skolen.

Distriktsskolen skal betale for, at eleven får den undervisning, det har krav på, men ikke længere magter. Fjordskolen kan i samarbejde med forældrene få opgaven at motivere eleven til at overskue skole og læringsmiljø.

Når Fjordskolen flyttes til Kruså, er der en stor risiko for, at der vil komme en stigning i antallet af elever med skolevægring. Kan Fjordskolen stille med ressourcer nok til en stigende arbejdsbyrde på dette område?

Det er både en økonomisk og tidskrævende opgave, og distriktsskolen står med en i forvejen presset økonomi. Det kan være billigere for distriktsskolen selv at give barnet ti timers hjemmeundervisning/sygeundervisning ugentligt.

Eleven risikerer at ende i en gråzone.

Distriktsskolen gør det så godt de kan indenfor deres økonomiske ramme, og Fjordskolen med den nødvendige viden, kan blive presset på ressourcer til at løfte arbejdsbyrden.

Hvis eleven ender i en gråzone, har eleven stadig de samme udfordringer og kan samtidig ende som socialt udstødt.

Er det til elevens bedste? Nej vel!

Jeg spørger derfor: Koster flytning af Fjordskolen så mange penge, at det reelt kommer til at betyde besparelser på almenområdet?

Hvad er Distriktskolernes holdning til flytning af Fjordskolen?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce