Styrket indsats for børn med særlige behov


Styrket indsats for børn med særlige behov

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat. 

Læserbrev: I onsdags vedtog vi i Børne- og Uddannelsesudvalget en ny model for tildeling af midler til Sønderborg Kommunes skoler. Beslutningen er taget efter en grundig proces med workshops, dialogmøder og løbende samtaler med skolebestyrelserne, skolelederne og de faglige organisationer.

Vi vil gerne takke alle, der deltog i processen og satte deres aftryk på modellen. I udvalget oplevede vi gennem processen en opbakning til, at inkludere børn, der kan profitere af et understøttet tilbud i det almene skoleområde. Derudover kunne en række skoler ikke få økonomien til at hænge sammen med den gamle tildelingsmodel, som ikke tog tilstrækkeligt højde for særlige lokale udfordringer.

Der er ikke lagt en eneste krones besparelser ind i den nye tildelingsmodel, og kun foretaget en omfordeling af de penge, som allerede er til folkeskolerne. Til skoler og skolebestyrelser skal der lyde en stor ros for, at I i jeres høringssvar ser ud over egen skoles økonomi og bidrager til, at det samlede skolevæsen kan lykkes. Det er korrekt, at den generelle ramme er reduceret grundet vores faldende børnetal i Sønderborg kommune. Det sker årligt og uafhængigt af skiftet i tildelingsmodel.

Udvalget ønsker en tildelingsmodel, som sikrer basistildelingen, så alle skoler kan drive folkeskolen uanset størrelse, elevsammensætning osv. Samtidig har vi ud fra faglige input ønsket at sætte en ambition for at færre børn skal i specialtilbud og evt. tilbud skal være så tæt på almenområdet som muligt.

Der skal fremover gøres en række tiltag for at styrke inklusionen. I "tvillingeklasser" vil specialklasser og almene klasser køre skema sideløbende. Eleverne i specialklasserne kan deltage i de timer i almenklassen, som de profiterer af og måske langsomt indsluses. Samtidig bruges "Nest-klasser", som er mindre klasser, med meget stramme strukturer, mindfullness og blandt andet yoga, som både børn med særlige behov og børn i den almene folkeskole kan få gavn af. Derudover anvendes "Familieskole", for de børn og familier, som har brug for en særlig familieorienteret indsats. Endelig vil støttetimer og enkeltinklusion være en vigtig del i at nå målet.

Vi tror på, at vi sammen kan skabe en folkets skole, med høj kvalitet, fællesskab og mangfoldighed i højsædet. I udvalget vil vi følge implementeringen af den nye tildelingsmodel tæt og løbende justere. Tildelingsmodellen bliver evalueret i ultimo 2021.

Styrket indsats for børn med særlige behov

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce