Genan-sagen: Bagmandspolitiet vil have piftet dækkongen

- Se bare her, hvad vi kan. Bent A. Nielsen kunne slå ud med armene for en besøgende statsminister, da han stadig stod i spidsen for sin egen opfindelse, virksomheden Genan. Han er ude af firmaet nu. Til gengæld er han inde i retssalen i Viborg, hvor han afviser alle anklager om at have svindlet og bedraget for en halv milliard kroner. Arkivfoto: Preben Madsen/Ritzau Scanpix

Genan-sagen: Bagmandspolitiet vil have piftet dækkongen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sindrige økonomiske transaktioner flyver gennem et retslokale i Viborg. Her sidder den danske dækkonge Bent A. Nielsen anklaget for svig og bedrag for knap en halv milliard kroner.

Genan: "Her er en mand. Han er glad. Han har lige købt fire Viborg Dæk ..."

De fleste, der dykker ned i erindringen, husker givetvis Hjulcentrets muntre tv-reklame fra begyndelsen af 90'erne.

Bag den gemmer sig historien om dækkongen Bent Asbjørn Nielsen, som med Viborg Gruppen opbyggede et givtigt forretningsimperium inden for dækbranchen. Så givtigt, at han blev milliardær af det. Da han i 2002 afhændede det til Michelin, indkasserede han 2,2 milliarder kroner. Så han var formentlig også glad.

Det er han ikke lige for tiden, i hvert fald ikke for bagmandspolitiet, der siden november har været i gang med at få ham på hjul og stejle. I Retten i Viborg er han sat under anklage for bedrageri for 420 millioner kroner og for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for 73 millioner kroner. Forbrydelser, der har en strafferamme op til otte års fængsel

Hans revisor, den tidligere Deloitte-medarbejder Bjarne Nielsen, er tiltalt for medvirken. Sagen ventes først afgjort i marts, og på tirsdag, 15. januar, skal Bent A. Nielsen selv afhøres for første gang i retsforløbet.

Det har været et af mine grundprincipper gennem hele min lange erhvervskarriere at kende forskel på dit og mit. Og ingen har i mine 75 år kunnet finde en plet at sætte på mit navn.
Bent A. Nielsen - i sin husstandsomdelte avis
Under anklage
Bent A. Nielsen, der er stifter og tidligere ejer af Genan, verdens største producent af genanvendt dækmateriale, er ved Retten i Viborg sat under anklage for mandatsvig og bedrageri af særlig grov karakter.Første punkt i anklagen handler om mandatsvig. Her er han tiltalt for uberettiget af trække godt 73 millioner kroner ud af firmaet, penge som han ifølge anklageskriftet har brugt på private formål, der er virksomheden uvedkommende.

Dernæst er han tiltalt for bedrageri, fordi han, forenklet sagt, har fiflet med regnskaberne på en måde, så banker er blevet snydt for 420 millioner kroner.

Bliver han dømt, risikerer han fængsel på op til otte år.

Der er sat 24 retsdage af til sagen, der begyndte i november 2018 og slutter i marts 2019.

Bent A. Nielsen, der nægter sig skyldig i begge anklagepunkter, skal retsafhøres for første gang tirsdag 15. januar.
VIborg-virksomheden Genan blev en international succes med udviklingen af en teknik, der kan genanvende dæk, der ellers ville gå op i klimauvenlig røg. Men det har ikke været uden økonomiske bump på vejen - og en aktuel retssag, hvor firmaets stifter og tidligere ejer, Bent A. Nielsen, er sat under anklage for svig og bedrag i størrelsesordenen en halv milliard kroner. Arkivfoto: Morten Dueholm
VIborg-virksomheden Genan blev en international succes med udviklingen af en teknik, der kan genanvende dæk, der ellers ville gå op i klimauvenlig røg. Men det har ikke været uden økonomiske bump på vejen - og en aktuel retssag, hvor firmaets stifter og tidligere ejer, Bent A. Nielsen, er sat under anklage for svig og bedrag i størrelsesordenen en halv milliard kroner. Arkivfoto: Morten Dueholm
Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix

Usædvanlige skridt

Sagen har været undervejs siden 2014. Bent A. Nielsen, der i dag er 75 år, valgte nemlig ikke at krybe sammen med Michelin-milliarderne i en sorgløs pensionisthængekøje. Tværtimod kastede han sig straks efter salget ud i et nyt livsværk: genanvendelse af dækgummi.

Han skabte firmaet Genan, som han, med pensionskassen PKA som medejer, gjorde til verdens største inden for udvinding af gummi fra udtjente bildæk.

Men Genan blev også årsagen til, han nu sidder anklaget som svindler og bedrager. Han har, mener bagmandspolitiet og anklagemyndigheden, uretmæssigt brugt 73 millioner firmakroner til at forsøde sit og sin families liv, ligesom han, fremgår det af tiltalen, ved sindrige interne pengetransaktioner i Genan har snydt en række banker for 420 millioner kroner.

Selv har Bent A. Nielsen aldrig hørt mage til vås. Sagen blev udløst af en intern whistleblower, der sladrede om økonomiske uregelmæssigheder og kreativ bogføring over for Deloittes hovedkontor, og det blev fulgt op med bagmandspolitiets ransagningsankomst i januar 2016.

Siden har Bent A. Nielsen kæmpet med næb og kløer for sit gode navn og rygte. Han bestrider, at han skulle have gjort noget ulovligt eller forkert.

Det har han tilkendegivet på en efter danske forhold ganske usædvanlig måde. Han har hen over sommeren 2018 indrykket tre helsidesannoncer i Jyllands-Posten, der fra starten har dækket Genan-sagen intensivt. Nielsen anklager avisen for elendig journalistik og fravær af etik. I sin 148-årige historie har avisen aldrig været udsat for noget lignende, hvilket fik den ansvarshavende chefredaktør, Jakob Nybroe, til i avisens redaktionelle spalter at gribe pennen for at gendrive den annoncefremsatte kritik.

Bent A. Nielsen har også indklaget avisen for Pressenævnet, hvilket hører til i den mere traditionelle afdeling. Men dertil kommer et andet usædvanlig skridt: For egen regning har han udfærdiget og husstandsomdelt en tætskrevet 20-siders avis i Viborg, "Den sande historie om Genan."

Bent A. Nielsen har taget usædvanlige skridt for at gendrive svindelanklagerne mod sig, blandt andet denne husstandsomdelte avis i Viborg.
Bent A. Nielsen har taget usædvanlige skridt for at gendrive svindelanklagerne mod sig, blandt andet denne husstandsomdelte avis i Viborg.

Nyttige idioter

Her går han med en stærkt detaljeret gennemgang af tal, regnskaber, selskabskonstruktioner og låneaftaler til modangreb mod PKA, Deloitte, Jyllands-Posten, bagmandspolitiet og anklagemyndigheden, som han mener ikke har det fjerneste begreb skabt om de økonomiske og forretningsmæssige principper og regler, som han anklages for at have forsyndet sig imod.

Han ikke bare forsvarer sig, men vender også sværdet den modsatte vej og mener, at Jyllands-Posten, bagmandspolitiet og anklagemyndigheden har ladet sig bruge som nyttige idioter af PKA, som har en række tvistigheder med Genans stifter, efter han blev købt ud af foretagendet i 2014.

Ifølge bagmandspolitiet og anklagemyndigheden har han gennemført bedrageriet med ulovlige pengetransaktioner i ly af opbygningen af Genan. Det springende punkt her er, at Genan består af to selvstændige koncerner: Genan Busines & Development i Danmark, der udvikler og opfører fabrikkerne, og Genan Gruppen GmbH i Tyskland, der driver fabrikkerne og varetager salget af produkterne.

Bent A. Nielsens ejerskab var registreret via hans selskaber, BAN International A/S i Danmark og BAN International GMbH i Tyskland. Det tyske selskab forvaltede og investerede på vegne af Genan Gruppen GmbH i Tyskland mod garanti for et fast afkast. Det er i det regi, bedrageriet ífølge anklageskriftet opstår:

BAN får investeringsret over 420 millioner kroner fra Genan Gruppen, men ikke ejerskab over pengene. De er overført på lånevilkår, hvorved Genan Gruppen har beløbet som et tilgodehavende hos BAN International.

I 2014 ser Genan-foretagendet ud til at være et guldrandet papir med masser af indtjening og fem fabrikker, en i Viborg, tre i Tyskland og en i Houston, USA. Men sådan forholder det sig langtfra, mener en eller flere whistleblowere og gør revisionsfirmaet Deloitte opmærksom på det.

De 420 millioner kroner er et springende punkt i bedragerisagen. Det beløb, hævdes det, har Bent A. Nielsen omposteret fra tyske Genan Gruppen til danske Genan Business & Development.

Problemet i bedragerisammenhæng er, at da Genan i 2013 fik nye banklån på 1,23 milliarder kroner fra bankerne FIH Erhvervsbank, Skandinaviska Enskilda Banken og Danske Bank, skete det under betingelse af, at de 420 millioner kroner var betalt tilbage, hvilket Bent A. Nielsen, støttet af den daværende Deloitte-revisor Bjarne Nielsen, underskrev en erklæring på, at de var.

Men sådan en ompostering er ikke en tilbagebetaling, det er fusk, det er bedrageri over for de lånegivende banker, mener bagmandspolitiet, der var gået ind i sagen efter en anmeldelse fra PKA. Revisionsfirmaet Deloitte strakte også våben, fyrede revisoren Bjarne Nielsen og udbetalte en erstatning i størrelsesordenen en halv milliard kroner til PKA og en række banker.

Genan blev skabt af Bent A. Nielsen i Viborg, men er senere udvidet med tre fabrikker i Tyskland og en i USA. Arkivfoto: Morten Dueholm
Genan blev skabt af Bent A. Nielsen i Viborg, men er senere udvidet med tre fabrikker i Tyskland og en i USA. Arkivfoto: Morten Dueholm
Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix

73 millioner i egen lomme

Politianmeldelsen fra PKA blev indgivet i april 2015 - trekvart år efter, Bent A. Nielsen havde ladet sig købe ud af PKA efter rygende uenighed om regnskabsaflæggelsen.

Et mere kulørt punkt i anklageskriftet er tiltalen for mandatsvig. Efter bagmandspolitiets opfattelse har Bent A. Nielsen stukket mindst 73 millioner kroner uretmæssigt til side til sig selv. Dette beløb har han ifølge anklagen trukket ud af de 420 millioner kroner og overført til sin egen eller andres private konti.

Beløbet blev, fremgår det af anklageskriftet, "anvendt til private formål, der var Genen Gruppen GmbH uvedkommende, herunder køb af privat lejlighed, renovering af privat sommerhus, overførsler til familiemedlemmer samt andet privatforbrug".

Glad og arrig

Retssagen har indtil nu været brugt på at fremlægge sagen, dels ved anklageren, dels ved forsvarerne. Det er for begge parters vedkommende sket med fremlæggelse og gennemgang af et gigantisk talmateriale, fremgår det af Jyllands-Postens dækning af sagen. Talmateriale, som forsvarerne har brugt som argument for, at anklagepunkterne ikke holder vand: Anklagemyndigheden forstår sig, forenklet gengivet, ikke på regnskabsteknik.

Bent A. Nielsen har angiveligt fulgt forsvarernes kanonade mod anklagemyndigheden med godt humør, vekslende med arrigskab.

- Jeg håber, du skriver, de blev ristet og grillet, sagde han således til Jyllands-Postens medarbejder i en pause under en af retsdagene.

Og selv om han ikke var under afhøring, kunne han ikke dy sig, da anklageren efter hans mening fremsatte forvrøvlede påstande: "Nu stopper festen," lød det vredt fra ham.

Han har forlods erklæret sig uskyldig, hvilket han også har gjort gældende i annoncerne i Jyllands-Posten og i sin egen husstandsomdelte avis i Viborg, hvor han også citerer fra en tidligere pressemeddelelse fra forsvarsadvokaterne: "Det er beskæmmende, at bagmandspolitiet ikke har forstået helt grundlæggende fakta i sagen ..."

Selv gør han gældende og argumenterer for, at de 420 millioner kroner er tilbagebetalt. Han benægter ikke, at han privat har hævet de 73 millioner kroner, men det var han i sin gode juridiske ret til: "De frie midler, der forekom i mit selskab BAN International GmbH, efter indskuddet var tilbagebetalt, kunne jeg efter tysk ret disponere over," skriver han.

Endelig en plet på navnet?

I det hele taget er Bent A. Nielsen en retskaffen mand og har altid været det, fremgår det: "Jeg har gennem mere end 50 år været øverste chef for adskillige tusinde medarbejdere, hvor jeg har indprentet og gennemført, at alle ledere udførte deres opgave med højeste ordentlighed. Det har været et af mine grundprincipper gennem hele min lange erhvervskarriere at kende forskel på dit og mit. Og ingen har i mine 75 år kunnet finde en plet at sætte på mit navn."

Den plet forsøger bagmandspolitiet og den offentlige anklager nu at finde og sætte straffelovens finger på. Om det lykkes, er en helt anden sag. Bagmandspolitiet har tidligere haft store sager, der endte med klare frifindelser.

Det kræver ikke de helt store retsanalytiske evner at konkludere, at der kun er to muligheder: Enten kommer Bent A. Nielsen op på sejrsskamlen, eller også får han med nederlagets materiale muligheden for at udgive en husstandsomdelt avis om dækkongens fald.

Genan-sagen: Bagmandspolitiet vil have piftet dækkongen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce