Borgmester: Ingen planer om at trække observatør ud