Envo får lov til at bygge i skovkanten

Det er arealet indenfor den stiblede linje overfor Sydbanks parkeringspladser, der snart kan bebygges. Biogasselskabet Envo har planer om at opføre administrationsbygning og testcenter.

Envo får lov til at bygge i skovkanten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byrådet skal på onsdag drøfte lokalplan, der giver Envo lov til at bygge kontor og testcenter i skovkanten overfor Sydbank. Indsigelser har kun betydet få ændringer.

 

Aabenraa: Når politierne samles til byrådsmøde på onsdag, skal de blandt andet drøfte en ny lokalplan for området ved Rugkobbel skråt overfor Sydbank. Her vil biogasselskabet Envo gerne opføre en kontorbygning i fem etager samt et testcenter og et parkeringsareal.

En lokalplan for området har været i offentlig høring, og det viste sig, at det ikke var alle, der var lige begejstrede for et større erhvervsbyggeri i det smukke kuperede område op mod skoven.

Blandt andet har en gruppe naboer fra Sønderskovvej, Tarrelyk og Posekærvej haft indvendiger. De påpeger for eksempel, at man med byggeriet mister et smukt blik på skov og skrånende marker med dyr.

Hertil skriver forvaltningen på rådhuset i et notat til politikerne, at udsynet til eng og skov er forsøgt maksimeret ved at bygge i højden i stedet for i bredden.

Lokalplanforslaget er ændret på enkelte punkter - blandt andet er der indført bestemmelser om, at hegnene langs den vestlige side af lokalplanområdet skal bevares.

 

Fakta
 Hvis lokalplan nummer 72 for området ved Rugkobbel godkendes endeligt i byrådet på onsdag, betyder det, at biogasselskabet Envo kan bygge administrationsbygning og testcenter på arealet.

Udvalg sagde ja

Kommunens vækst- og udviklingsudvalg godkendte lokalplanen først i denne måned, og nu er det så byrådets tur til at give planen det endelige blå stempel.

Det er ikke kun naboerne, der har haft betænkeligheder overfor byggeriet. Også Danmarks  Naturfredningsforening har indvendinger.

Foreningen peger på, at den allerede i 2009 gjorde indsigelse mod, at der bliver bygget på arealet. Det var i forbindelse med, at området blev inddraget til erhvervsformål i kommuneplanen.

Desuden er naturfrednngsforeningen utilfreds med, at der tillades byggeri i op til 22 meters højde. Det lever ikke op til lovens krav til byggeriet indenfor den kystnære del af byzonen, hedder det i  indsigelsen.

Forvaltningen mener dog ikke, at byggeriet vil betyde den helt store forandring i, hvordan man oplever området, fordi byggeriet set fra krydset ved Flensborgvej ikke vil rage op over skovbrynet.

Naturfredningsforeningen har også klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at der ikke er lavet en miljøvurdering. Denne klage er ikke afgjort endnu.

Envo får lov til at bygge i skovkanten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce