Prinsesse
Formand for festivalen, Karsten Sauer, viste prinsessen rundt.
Foto: Hans Chr. Gabelgaard